Tim Fransen schrijft essay tijdens maand van de filosofie
DELEN

Tim Fransen schrijft essay voor de Maand van de Filosofie

Cabaretier en tekstschrijver Tim Fransen schrijft dit jaar het essay voor de Maand van de filosofie.

Maand van de filosofie

April is de Maand van de Filosofie. Elk jaar worden er tijdens deze maand verschillende filosofische activiteiten door heel België en Nederland georganiseerd. Naast deze activiteiten verschijnt er elk jaar een nieuw essay. De Socratesbeker wordt uitgereikt aan het beste filosofieboek van het jaar en wordt er een nieuwe Denker des Vaderlands uitgeroepen.

Essay

Dit jaar staat het thema ‘Ik stuntel, dus ik ben’ centraal. Met zijn essay Het leven als tragikomedie is Tim Fransen dit jaar schrijver van het essay van de Maand van de filosofie. In Het leven als tragikomedie betoogt Tim Fransen dat het komische niet een tegenpool is van het tragische, maar dat humor juist een alternatief perspectief biedt op ons onvermijdelijke falen.

Een perspectief dat ons in staat stelt om het tragische onder ogen te komen, in plaats van een uitvlucht te zoeken in de vaak destructieve ontkenning ervan. En bovendien een perspectief dat een voedingsbodem kan vormen voor een gevoel van solidariteit met onze medestuntelaars.